Vào thẳng nội dung

Bắt đầu với nopCommerce#

Nếu bạn vừa mới bắt đầu làm quen với nopCommerce, hãy theo các bước dưới đây để thiết lập và khởi chạy cửa hàng:

1. Thiết lập cửa hàng#

2. Tạo danh mục và thêm sản phẩm#

Danh mục (category) là cách để quản lý và sắp xếp, giúp dễ dàng tìm kiếm và xem sản phẩm (product) trên cửa hàng.

3. Nâng cao trải nghiệm người dùng trên cửa hàng#

4. Công cụ tiếp thị và quảng cáo#

5. Các tính năng đặc biệt của nopCommerce#

  • Multi-store: chạy nhiều gian hàng trên một bản cài đặt nopCommerce duy nhất (chung folder và database) và quản lý tất cả thiết lập trên một bảng điều khiển duy nhất.
  • Multi-Vendor: hỗ trợ nhiều nhà cung cấp và dropshipping cho phép bán hàng mà không cần hàng trong kho hoặc vận chuyển hàng.
^