Vào thẳng nội dung

Cài đặt nopCommerce#

Công nghệ và yêu cầu hệ thống#

Để chạy nopCommerce, server hoặc máy tính của bạn phải đáp ứng được những nội dung dưới đây.

Hỗ trợ hệ điều hành

 • Windows 10
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2012

Hỗ trợ web server

 • Internet Information Service (IIS) 7.0 or above
 • ASP.NET 4.5 (MVC 5.0)
 • Microsoft .NET Framework 4.5.1 or above

Hỗ trợ database

 • MS SQL Server 2008 or above
 • MS SQL Server Compact 4.0 or above

Trình duyệt

 • Microsoft Internet Explorer 8 and above (IE6 and IE7 were supported in versions prior 3.60)
 • Mozilla Firefox 2.0 and above
 • Google Chrome 1.x
 • Apple Safari 2.x

MS Visual Studio 2012 trở lên dành cho developer muốn chỉnh sửa source code.

Chú ý

Nếu sử dụng multi-store với SSL, cần sử dụng Windows Server 2012 với IIS 8 trở lên bởi có hỗ trợ SNI (Server Name Indication)

Hướng dẫn cài đặt nopCommerce#

Trước khi cài đặt, các bạn cần xem yêu cầu hệ thống để chạy nopCommerce. Sau đó download nopCommerce về và giải nén ra. Có 2 phiên bản nopCommerce gồm source và no-source. Xem thêm về Sự khác nhau giữa bản nopcommerce no source (web) và source

Chạy trang web với IIS (bản no-source)

Giải nén nopCommerce vào folder vào site root IIS, thiết lập chạy ở chế độ integrated và application pool chạy .NET Framework 4.

Chạy trang web với Visual Studio (bản source)

Mở Solution trong file NopCommerce.sln của folder chứa nopCommerce bản source đã tải về. Sau đó chạy project Nop.Web.

Lấy bản no-source từ bản source tải về

 • Nếu sử dụng nopCommerce phiên bản 3.20 trở lên, theo các bước
 • Mở solution trong Visual Studio
 • Rebuild toàn bộ solution
 • Publish dự án Nop.Web, khi publish cần thiết lập tới Release

Tiến hành cài đặt

nopCommerce yêu cầu quyền write cho các folder dưới đây, xem thêm về Hướng dẫn cài đặt nopCommerce

 • \App_Data\
 • \bin\
 • \Content\
 • \Content\Images\
 • \Content\Images\Thumbs\
 • \Content\Images\Uploaded\
 • \Content\files\ExportImport\
 • \Plugins\
 • \Plugins\bin\
 • \Global.asax
 • \web.config

Những quyền này được kiểm tra trong suốt tiến trình cài đặt. Nếu không có quyền write, sẽ có 1 cảnh báo yêu cầu thiết lập các quyền này để tiếp tục.

Bạn phải cài đặt một trong những hệ thống database bên dưới trước khi cài đặt:

1
2
- SQL Server 2008 trở lên
- SQL Compact 4.0 trở lên

Nếu sử dụng SQL Server 2008 trở lên, các bạn có thể sử dụng các phương pháp xác thực sau để kết nối tới server:

1
2
- SQL Server Account:
- Integrated Windows Authentication:

Sau khi thiết lập các bước trên, chạy trang web lần đầu tiên sẽ được chuyển về trang cài đặt nopCommerce

Note

Nút restart installation tại cuối trang cài đặt dùng để khởi đội lại tiến trình cài đặt trong trường hợp có gì không đúng.

Chắc chắn rằng application pool thiết lập integrated mode

Nếu các bạn muốn rest trang nopCommerce về thiết lập mặc định, xóa file Settings.txt ở thư mục App_Data. Xem thêm

Cài đặt nopCommerce trên Azure#

Có 3 cách để triển khai nopCommerce trên Microsoft Azure

 1. FTP

  Áp dụng chỉ bản nopCommerce no-source. Truy cập Azure.com: My Account -> Management portal -> Chọn site -> Dashboard -> xem thông tin đăng nhập FTP để upload.

 2. Visual Studio - web deploy

  Các bạn cũng có thể triển khai website trực tiếp tới azure từ Visual Studio. Lấy thông tin chứng thực từ azure và thiết lập profile trong visual studio.

 3. Web platform installer

  Cài đặt từ nopCommerce từ Gallery của Azure Web Sites

Sau khi triển khai, cài đặt nopCommerce theo hướng dẫn

Azure đã hỗ trợ nhiều instances từ version 3.70. Điều này làm tăng khả năng mở rộng của ứng dụng, bạn không còn phải lò về lượng người truy cập cực lớn đến trang web. Và đây là những những gì nopCommerce hỗ trợ

1
2
3
* Hỗ trợ BLOB storage 
* Hỗ trợ Distributed caching và session management
* ...

Nâng cấp nopCommerce#

Bài viết này mình sẽ từng bước hướng dẫn cách nâng cấp (upgrade) nopCommerce lên phiên bản mới nhất, hiện tại là phiên bản 3.8.

 • Đầu tiên tải về bản nopCommerce mới nhất từ trang: http://www.nopcommerce.com/downloads.aspx
 • Tải bản source hoặc no-source tùy nhu cầu của bạn
 • Backup lại toàn bộ folder chứa trang web, backup database
 • Việc nâng cấp nopCommerce phải thực hiện đi từng phiên bản. Ví dụ để nâng cấp nopCommerce 3.5 lên 3.8 cần thực hiện nâng cấp lên 3.6, rồi đến 3.7, sau đó mới nâng cấp lên 3.8.
 • Để nâng cấp cần phải download file upgrade script tương ứng (upgrade.sql) tại với từng phiên bản cần nâng cấp
 • Ở đây mình chỉ nâng cấp từ 3.7 lên 3.8, nên tải về 1 file upgrade script tại đây.
 • Xem dữ liệu tất cả phiên bản có thể được tải về tại đây
 • Chạy file script upgrade.sql trong database trang web (nopCommerce phiên bản cần nâng cấp) của bạn, bằng cách tạo 1 New Query và Execute trong tool SSMS
 • Xóa folder trang web nopCommerce phiên bản cũ và sau đó copy các file nopCommerce mới tải về vào
 • Copy 2 file Settings.txtInstalledPlugins.txt đã backup từ trước vào folder App_Data. Điều này đảm bảo thông tin cấu hình về database và plugin đã cài trên trang web đúng.
 • Đã nâng cấp xong, kiểm tra chắc chắn lại mọi thứ đã OK!

Chú ý:

 • Không chép đè 2 file Settings.txtInstalledPlugins.txt
 • Nếu hình ảnh được lưu trên file system, cần backup \Content\Images\ và copy lại sau khi nâng cấp
 • Nếu muốn nâng cấp từ phiên bản 1.90 lên bản mới nhất, bạn phải cài đặt bản 2.0 trước (trên database cũ), sau đó chạy upgrade script 1.90 lên 2.0, và sau đó nâng cấp lên 2.10, 2.20, 2.30, ...

Trợ giúp từ cộng đồng#

Truy cập cộng đồng nopViet.com để nhờ trợ giúp hoặc thảo luận

^