Vào thẳng nội dung

Giao diện trang quản trị#

Dashboard gồm các phần

  • nopCommerce news: chứa các tin tức, thông tin khuyến mãi.. từ nopCommerce

  • Phần thống kê: gồm các thống kê về đơn hàng, người dùng, sản phẩm bán chạy, từ khóa phổ biến. Xem thêm ở trang demo: http://shop.nopviet.com/admin

Sidebar mới, nằm bên trái, hỗ trợ tìm kiếm hiện kết quả tức thì

Chế độ Basic và Advanced

Một số trang trong khu vực admin có nút chuyển đổi giữa hai chế độ Basic và Advanced. Ví dụ trang tạo sản phẩm

Ở chế độ Basic, chỉ hiển thị một số thiết lập ưa thích của trang đó. Còn chế độ Advanced thì tất cả các thiết lập sẽ được hiển thị giống như trước đây.

Ngoài ra 1 số trang cũng nút tùy chọn hiển thị những thiết lập ưa thích đưa vào chế độ Basic

^