Vào thẳng nội dung

Giỏ hàng#

Giỏ hàng hiện tại cho phép chủ cửa hàng xem tất cả giỏ hàng của các khách hàng thuộc tất cả gian hàng trên một trang. Danh sách này bao gồm tất cả sản phẩm được thêm vào giỏ hàng, nhưng vẫn chưa được mua. Để truy cập danh sách các giỏ hàng cùng với sản phẩm, vào Sales → Current Shopping carts.

shopping cart nopcommerce

Ở danh sách trên, bạn có thể nhấn vào liên kết sản phẩm hoặc liên kết khách hàng tương ứng để xem tiết.

truy cập marketplace để tìm thêm các plugin giúp quản lý các giỏ hàng bỏ quên...

XEM THÊM:

Danh sách yêu thích

Đơn hàng

^