Vào thẳng nội dung

Lập báo cáo thống kê#

Báo cáo là cách tốt để quản lý, cho phép bạn theo dõi hiệu suất cửa hàng, theo dõi các chỉ số và đưa ra các quyết định. nopCommerce cung cấp khả năng truy cập tới thông tin bán hàng và khách hàng.

Báo cáo tổng quan#

Báo cáo tổng quan (Dashboard)là trang đầu tiên khi bạn truy cập vào khu vực admin. Tại đây cho phép bạn xem thống kê cửa hàng bao gồm tổng đơn hàng đã xử lý trong 1 khoảng thời gian (năm, tháng, tuần), thành viên đăng ký, sản phẩm tồn kho ít, các sản phẩm phổ biến trên cửa hàng...

trang tổng quan nopcommerce

Trang tổng quan bao gồm nhiều block:

nopCommerce news: hiển thị tin tức nopCommerce như tin phát hành bản mới

tin tức nopcommerce

Common statistics: các báo cáo chi tiết đơn hàng, trả hàng, khách hàng đăng ký, hàng bán chậm

Common statistics nopcommerce

Order totals: tổng đơn hàng được xử lý trong khoảng thời gian

tổng đơn hàng

Incomplete orders: số đơn hàng đang ở trang thái chờ (chưa hoàn tất)

Incomplete orders nopcommerce

Latest orders:

Popular search keywords: các từ khóa tìm kiếm phổ biến

từ khóa tìm kiếm phổ biến nopcommerce

Bestsellers: các sản phẩm bán chạy

sản phẩm bán chạy

Sản phẩm bán chạy và sản phẩm chưa ai mua#

Biết được sản phẩm bán chạy nhất và sản phẩm chưa ai mua rất quan trọng đối với một cửa hàng.

Trước tiên, điều này có thể giúp bạn đưa ra quyết định mặt hàng tốt hơn: có thể mở rộng thêm các mặt hàng phổ biến, và loại bỏ các sản phẩm không phổ biến, ít người mua khỏi danh sách mặt hàng của bạn. Khi phân tích, cân nhắc xem một số sản phẩm có thuộc tính màu nào bán tốt, hoặc xem xét có sản phẩm nào bán tốt trong khoảng thời gian nào (các dịp lễ, tết).

Thứ hai, xác định các mặt hàng bán phổ biến và bán ít có thể giúp bạn đánh giá lại cách thiết kế và tiếp thị sản phẩm. Có thể các mặt hàng bán tốt của bạn bán nhanh hơn chỉ vì vị trí đặt, sắp xếp của chúng trên trang cửa hàng hoặc có mô tả sản phẩm tốt hơn. Hãy thủ các tùy chọn khác nhau và kiểm tra thử. Để làm điều đó hiệu quả, hãy tương tác với khách hàng của bạn. Tiến hành các cuộc khảo sát khác nhau để tìm ra lý do tại sao các mặt hàng bán chạy nhất được ưa thích hơn, điều gì làm cho chúng đặc biệt với người mua. Sử dụng các hiểu biết sâu sắc để cải thiện tiếp thị của bạn và tăng doanh thu.

Để xem các sản phẩm bán chạy (bestseller) trong nopCommerce, vào SalesBestsellers, xác định một hoặc nhiều tiêu chí muốn lập báo cáo.

sản phẩm bán chạy bestseller nopcommerce

 • Start date/End date: Ngày bắt đầu hoặc ngày kết thúc
 • Store: lập báo cáo cho gian hàng bạn chọn nếu muốn
 • Order status: trạng thái đơn hàng gồm: All (tất cả), Pending (chờ), Processing (đang xử lý), Complete (hoàn tất), Cancelled (hủy bỏ).
 • Payment status: trạng thái thanh toán gồm All (tất cả), Pending (chờ), Authorized (đã ủy quyền), Paid (đã thanh toán), Refunded (đã hoàn trả), Partially Refunded (đã hoàn trả 1 phần), Voided (hủy giao dịch)
 • Category: danh mục sản phẩm
 • Manufacturer: nhà sản xuất
 • Billing Country: Quốc gia thanh toán
 • Vendor: nhà cung cấp

Báo cáo bao gồm các sản phẩm bán chạy dựa trên số lượng (đơn vị) bán được và dựa trên doanh thu.

Để xem các sản phẩm chưa ai mua, vào SalesProducts Never Purchased, nhập các tiêu chí ngày bắt đầu và ngày kết thúc để lập báo cáo

sản phẩm chưa ai mua nopcommerce

Báo cáo quốc gia#

Báo cáo quốc gia bao gồm một danh sách các đơn hàng gồm một số đơn hàng và tổng đơn hàng thuộc mỗi quốc gia.

Để xem báo cáo, vào SalesCountry Report

báo cáo quốc gia

Chọn các tiêu chí muốn lập báo cáo, bao gồm: ngày bắt đầu, ngày kết thúc, trạng thái đơn hàng và trạng thái thanh toán.

Báo cáo khách hàng#

Báo cáo khách hàng cung cấp chủ cửa hàng thông tin chung về khách hàng đã đăng ký và các đơn đặt hàng của họ.

Để xem báo cáo, vào CustomersCustomer reports

Ở tab đầu tiên Customers by order total dùng để xem danh sách các khách hàng dựa trên tổng giá trị đơn hàng.

Các tiêu chí để lập báo cáo gồm:

 • Start date/End date: ngày bắt đầu, ngày kết thúc
 • Order Status: trạng thái đơn hàng
 • Payment Status: trạng thái thanh toán
 • Shipping Status: trạng thái vận chuyển, gồm All (tất cả), Shipping not Required (không yêu cầu vận chuyển), Not Yet Shipped (chưa vận chuyển), Partially shipped (đã vận chuyển một phần), Shipped (đã vận chuyển), Delivered (đã giao hàng)

Customers by order total nopcommerce

Ở tab thứ hai Customers by number of orders dùng để xem danh sách các khách hàng theo số lượng đơn hàng.

Ở tab thứ ba Registered customers dùng để xem số khách hàng đã đang ký trong một khoảng thời gian nhất định (ngày, tuần, 2 tuần, tháng, năm).

Registered customers

Báo cáo hàng tồn thấp#

Báo cáo hàng tồn thấp (low stock report) bao gồm danh sách các sản phẩm còn ít (sắp hết hàng). Ví dụ bạn thiết lập số lượng sản phẩm tối thiểu (thấp nhất) trong kho là 20 và số lượng hiện tại là 0, thì lúc này báo cáo hàng tồn thấp sẽ được tạo cho sản phẩm đó. Bạn có thể thiết lập số lượng sản phẩm tối thiểu này khi thêm sản phẩm.

Để xem báo cáo, vào Catalog > Low Stock Report

báo cáo hàng tồn thấp nopcommerce

Nhấn Edit sản phẩm muốn xem thông tin và thay đổi các tùy chọn về số lượng sản phẩm trong kho (stock quantity).

^