Vào thẳng nội dung

Quản lý khách hàng#

Phần này mô tả cách quản lý hồ sơ khách hàng, theo dõi các hoạt động và xem khách hàng đang online

Danh sách khách hàng#

Danh sách khách hàng là tất cả người dùng bao gồm: administrator, vendor, và người mua hàng. Để quản lý khách hàng, truy cập Menu CustomersCustomers

Để thêm một khách hàng mới, nhấn Add new và điền những thông tin sau:

 • Email address: địa chỉ email
 • Password: mật khẩu
 • Customer roles: chọn một hoặc nhiều vai trò khách hàng. Lưu ý rằng bất kỳ vai trò nào cần đăng nhập vào hệ thống (vd: administrator, vendor) phải có vai trò "Registered". Xem thêm thiết lập vai trò khách hàng
 • Manager of vendor:
 • Nhập các thông tin khách hàng gồm giới tính, tên, ngày sinh, tên công ty.
 • Admin comment: ghi chú của admin, chỉ sử dụng nội bộ
 • Tax exempt: miễn thuế đối với khách hàng này
 • Newsletter: nhận đăng ký bản tin cửa hàng
 • Active: kích hoạt khách hàng này

Để tìm khách hàng:

Nhập từ khóa vào khung tìm kiếm và chọn tiêu chí tìm kiếm bao gồm: email, tên, địa chỉ IP, ngày sinh, công ty, số điện thoại, mã vùng, vai trò khách hàng.

tìm kiếm khách hàng nopcommerce

Xuất dữ liệu

Bạn có thể xuất dữ liệu khách hàng sang định dạng XML ở nút Export to XML(all) hoặc Excel ở nút Export to Excel (all). Ngoài ra cũng có thể xuất những khách hàng được chọn hoặc xuất tất cả ở nút Export to XML(selected)Export to Excel (selected).

Để chỉnh sửa khách hàng:

Trong trang Customers, nhấn Edit khách hàng bạn muốn chỉnh sửa. Cửa sổ Edit Customer Details được hiển thị bao gồm các tab như sau:

 • Customer info: chỉnh sửa thông tin cá nhân và tài khoản, ví dụ như thay đổi mật khẩu, vai trò khác hàng.
 • Orders: xem chi tiết đơn hàng của khách hàng

tab orders khách hàng

 • Addresses: xem và tạo địa chỉ mới cho khách hàng

địa chỉ khách hàng nopcommerce

 • Current Shopping Cart: xem giỏ hàng của khách hàng
 • Current Wishlist: xem danh sách yêu thích của khách hàng
 • Activity Log: xem nhật ký hoạt động của khách hàng. Có thể quản lý các kiểu nhật ký hoạt động ở phần dưới.
 • Place Order (Impersonate): Đại diện khách hàng đặt hàng, tạo đơn hàng cho khách hàng mà không cần nhập thông tin mật khẩu. Điều này hữu ích cho các khách hàng không muốn đăng ký thành viên, hoặc trang web sử dụng CSR (nhân viên bán hàng) để đặt hàng thông qua điện thoại. Nhấn nút Place order, sẽ hiển thị trang cửa hàng công cộng để chủ cửa hàng tiến hàng mua hàng thay cho khách hàng, cuối cùng nhấn vào liên kết Finish session ở đầu trang để hoàn tất quá trình đặt hàng.
 • Back in stock subscription: xem các sản phẩm khách hàng đăng ký theo dõi khi có hàng trở lại.
 • Reward points: tại đây có thể thêm điểm thưởng cho khách hàng hoặc xem lịch sử sử dụng điểm thưởng. Tab này được kích hoạt khi đã bật chương trình điểm thưởng trong ConfigurationSettingsReward Points.

điểm thưởng khách hàng nopcommerce

Chú ý

Sau khi nhấn nút Send email, cửa sổ gửi email sẽ xuất hiện cho phép chủ cửa hàng gửi email tới khách hàng. Hoặc gửi tin nhắn riêng cho khách hàng qua nút Send private message. Để sử dụng hệ thống tin nhắn riêng, bật Allow private messages trong Thiết lập diễn đàn.

tin nhắn

Xem thêm video hướng dẫn quản lý khách hàng trên nopcommerce

Khách hàng online#

Khu vực khách hàng online cho phép chủ cửa hàng xem khách hàng đã online trong 20 phút cuối. Thông tin này hữu ích để xem trang khách hàng truy cập cuối cùng và giúp bạn đưa ra quyết định dựa trên các truy cập để chuyến người xem thành người mua hàng.

Để truy cập danh sách khách hàng online, vào CustomersOnline Customers

khách hàng online nopcomemrce

 • Customer Info: xem và chỉnh sử thông tin khách hàng bằng cách nhấn vào liên kết
 • IP Address: địa chỉ IP của khách hàng
 • Location: Vị trí của khách hàng
 • Last Activity: thời gian khách hàng đăng nhập lần cuối
 • Last Visited Page: xem trang khách hàng đã truy cập lần cuối, bật hoặc tắt tính năng này ở phần Thiết lập khách hàng.

Nhật ký hoạt động#

Nhật ký hoạt động (Activity log) được sử dụng để theo dõi hoạt động người dùng trên hệ thống. Mặc định, tất cả kiểu hoạt động (Activity Types) được kích hoạt trong nopCommerce. Hầu hết các kiểu hoạt động chỉ được liệt kê cho quản trị viên, và ghi lại các hành động trong khu vực admin. Tuy nhiên có một số hoạt động theo dõi người mua sắm chỉ dành cho trang cửa hàng công cộng (như thêm vào giỏ hàng/danh sách yêu thích, đặt hàng...)

Để bật hoặc tắt các kiểu hoạt động, vào CustomersActivity LogActivity Types

Kiểu hoạt động khách hàng nopcommerce

Chọn kiểu hoạt động muốn kích hoạt ở cột Is Enabled

Để tìm kiểu hoạt động, vào CustomersActivity LogActivity Log.

Định nghĩa các tùy chọn tìm kiếm bao gồm:

 • Created From: nhập ngày bắt đầu tạo nhật ký
 • Created to: nhập ngày kết thúc tạo nhật ký
 • IP address: địa chỉ IP
 • Activity Log Type: kiểu nhật ký hoạt động

Bạn có thể nhấn nút Clear để xóa tất cả nhật ký hoạt động của khách hàng

Activity log nopcommerce

^