Vào thẳng nội dung

Quản trị hệ thống#

Phần này bao gồm những khía cạnh kỹ thuật khi chạy một cửa hàng nopCommerce. Như làm thế nào để mở rộng chức năng cửa hàng: plugin, các phương thức xác thực mở rộng, thanh toán, widget, cấu hình email...

Nội dung tập trung phần back-end, phần front-end được nêu chi tiết trong phần Giao diện

Plugin#

Plugin là một tập hợp các thành phần thêm các khả năng cụ thể cho cửa hàng nopCommerce. Ví dụ về plugin bao gồm các mo-dun thanh toán, các phương pháp tính toán tỉ lệ vận chuyển và nhiều thứ khác nữa. Phần này mô tả cách cài đặt plugin thủ công.

nopCommerce có nhiều plugin mở rộng chức năng cửa hàng, có trên marketplace. Plugin có thể được cài đặt bằng cách tải về từ marketplace hoặc truy cập plugin trực tiếp ở trang quản trị admin.

Plugin trên marketplace được sắp xếp theo danh mục, phiên bản, tên, xếp hàng, miễn phí hoặc trả phí. Các plugin này được phát triển bởi nopCommerce, các đối tác giải pháp hoặc các nhà phân phối thứ ba.

Note

Plugin được dán nhãn "By nopCommerce team" được phát triển bởi nopCommerce và được phân phối tự do. Các dịch vụ kết nối bên thứ ba được phát triển ở khóa học của chương trình Đối tác công nghệ, chúng phụ thuộc vào dịch vụ hỗ trợ premium của nopCommerce và cũng được phân phối tự do.

Cài một plugin:

 1. Upload plugin vào thư mục /plugins của nopCommerce
 2. Truy cập ConfigurationPluginsLocal Plugins
 3. Khởi động lại ứng dụng (hoặc nhấn Reload list of plugins)
 4. Bây giờ plugin mới sẽ hiện trong danh sách, nhấn install để cài plugin

Note

Nếu bạn đang chạy nopCommerce ở thiết lập medium trust thì khuyên bạn nên xóa thư mục \Plugins\bin\

Gỡ một plugin

 1. Vào ConfigurationPluginsLocal Plugins
 2. Nhấn vào nút Uninstall plugin nào bạn muốn gỡ, bạn cũng có thể cài lại plugin này bất cứ lúc nào.

plugin nopcommerce

Thay đổi tên thân thiện và thứ tự hiển thị plugin

 1. Cũng tại cửa sổ Local Plugin này, nhấn Edit plugin bạn muốn sửa.

 2. Friendly name: nhập tên lửa

 3. Display order: thứ tự hiển thị, số 1 sẽ nằm trên đầu danh sách
 4. Limited to customer roles: chọn vai trò khách hàng có thể sử dụng plugin này ở danh sách drop-down.
 5. Limited to stores: có hay không cho phép chỉ store bạn muốn mới có thể sử dụng plugin
 6. Cuối cùng nhấn Save để lưu lại

plugin nopcommerce

Tài khoản email#

Phần này hướng dẫn cấu hình email liên kết với cửa hàng của bạn như: một email liên hệ chung, một email đại diện bộ phận bán hàng, một email hỗ trợ khách hàng...

Để quản lý tài khoản Email, vào ConfigurationEmail Accounts. Sau khí cấu hình email, bạn có thể thiết lập yêu cầu email trên mỗi trang mẫu tin nhắn, sẽ được nói rõ ở phần Mẫu tin nhắn

Để thêm một tài khoản email mới:

Vào ConfigurationEmail Accounts, nhấn Add new và điền đầy đủ các thông tin sau:

gửi email nopcommerce

 • Email Address: Nhập địa chỉ email gửi đi từ cửa hàng nopCommerce, ví dụ: sales@yourstore.com.
 • Email Display Name: Nhập tên hiển thị khi gửi email từ cửa hàng nopCommerce, ví dụ: Sales Department
 • Host: tên host hoặc ip của máy chủ email
 • Port: công SMTP của máy chủ email
 • User: tên đăng nhập để xác thực email
 • Password: password xác thực email
 • Enable SLL: bật SSL
 • Use default credentials: sử dụng xác thực mặc định

Nhấn Save, cửa số hiện tại được mở rộng. Ở trường Send email to, nhập địa chỉ email để kiểm tra email và sau đó nhấn Send Test Email để gửi thử emai.

thiết lập email nopcommerce

Widget#

Widget là một thành phần giao diện người dùng (GUI) để trình bày thông tin có thể được thay đổi bởi một người dùng. nopCommerce có nhiều plugin widget tích hợp, ví dụ: Google Analytics hoặc Nivo Slider. Khi thêm một widget bạn nên chọn một widget zone. Widget zone là một phần của giao diện (UI) trong cửa hàng, nơi widget sẽ được hiển thị và render.

Ví dụ bạn đặt một widget chat hỗ trợ ở cột bên trái hoặc bên phải của trang.

widget nopcommerce

Tích hợp Google Analytics hoặc Universal Analytics#

Vào menu ConfigurationWidgets, nhấn EditGoogle Analytics or Universal Analytics và bật Is active để kích hoạt widget này

Nhấn Configure để thiết lập

google analytics

Note

Dòng {ECOMMERCE} chỉ hoạt động khi bạn bỏ chọn thiết lập Disable order completed page

Có 2 tùy chọn:

 • Pre-configure Google Analytics: tiền thiết lập cửa hàng và đặt thống kê trang theo cách của Google Analytics
 • Pre-configure Universal Analytics: tiền thiết lập cửa hàng và đặt thống kê trang theo cách của Google Analytics

Các bước gồm:

 • Tạo tài khoản Google Analytics tại trang http://www.google.com/analytics/
 • Copy Google Analytics ID và khung ID bên dưới
 • Nhấn Save. Bạn đã tích hợp thành công Google Analytics vào trang cửa hàng của bạn.

Tích hợp Nivo Slider#

Widget Nivo Slider cho phép bạn hiển thị các ảnh slideshow ngoai trang chủ.

Để thiết lập, vào menu ConfigurationWidgets, nhấn Edit ở mục Nivo Slider và chọn Is active để bật plugin này.

slider nopcommerce

Tiếp tục nhấn Configure, tại trang này bạn có thể upload ảnh, thêm bình luận (hoặc để trống), và URL của ảnh này liên kết tới sản phẩm cửa hàng nếu muốn. Cuối cùng nhấn Save lại.

nivo slide nopcommerce

Đa ngôn ngữ#

Bạn có thể thêm một ngôn ngữ mới cho cửa hàng bằng cách tải các gói ngôn ngữ trên marketplace của nopCommerce

Nếu bạn muốn sửa một ngôn ngữ như chuỗi tài nguyên. Vào menu ConfigurationLanguages

Nhấn Edit ngôn ngữ bạn muốn chỉnh sửa, mở tab Language resource

Tìm Resource name hoặc Value của bạn muốn sửa. Cuối cùng nhấn Save để lưu lại.

ngôn ngữ nopcommerce

Thiết lập đa ngôn ngữ

Để thiết lập đa ngôn ngữ, vào menu ConfigurationSettingsGeneral settings

đa ngôn ngữ

 • Load all local resources: nạp tất cả tài nguyên cục bộ khi khởi động ứng dụng.
 • Load all localized properties on startup: nạp tất cả thuộc tính đã dịch khi khởi động.
 • Load all search engine friendly names on startup: nạp tất cả tên tối ưu SEO khi khởi động ứng dụng.
 • Use images for language selection: dùng ảnh thay vì tên ngôn ngữ.
 • SEO friendly URLs with multiple languages enabled: cho phép các URL thân thiện với SEO của tất cả ngôn ngữ.
 • Automatically detect language: nhận biết ngôn ngữ dựa trên thiết lập trình duyệt khách hàng.

Phương thực xác thực mở rộng#

Phương thức xác thực mở rộng cho phép người dùng đăng nhập trang nopCommerce mà không cần nhập các thông tin email và mật khẩu. Người dùng có thể được xác nhận bằng cách sử dụng trang mở rộng (như facebook, google,...). nopCommerce đã tích hợp xác thực mở rộng qua Facebook. Bạn cũng có thể thiết lập các phương thức khác sử dụng plugin trên marketplace.

Note

Bạn có thể kích hoạt đăng ký tự động cho người dùng đăng nhập bằng các phương thức mở rộng. Để làm điều này, mở ConfigurationSettingsCustomer Settings. Trong External authentication settings, chọn Auto register enabled.

Để quản lý thiết lập này, mở ConfigurationExternal Authentication Methods

Nhấn Edit, chọn Is active để kích hoạt phương thức xác thực này. Nhấn Configure để thiết lập.

login with facebook nopcommerce

Hướng dẫn cách thiết lập phương thức xác thực qua Facebook.

 1. Sau khi kích hoạt Facebook external authentication, nhấn Configure
 2. Tại App ID/API Key: nhập Facebook API Key.
 3. Tại App Secret: nhập Facebook application secret
 4. Nhấn Save để hoàn tất.

đăng nhập facebook nopcommerce

Hàng chờ tin nhắn#

Email không được gửi ngay lập tức trong nopCommerce. Chúng được đưa vào hàng chờ. Hàng chờ gửi tin nhắn chứa tất cả email đã được gửi hoặc chưa được gửi.

Để xem hàng đợi tin nhắn, mở menu SystemMessage queue

hàng chờ tin nhắn nopcommerce

Bạn cũng có thể tìm hàng chờ tin nhắn theo các thông tin: ngày bắt đầu, ngày kết thúc, email đến, email đi, các email chưa được gửi, số lần thử gửi email tối đa, đi tới email có ID.

Note

Bạn có thể xóa email đang chọn hoặc tất cả email hàng đợi

Lịch công việc#

Lịch công việc (Schedule task) cho phép bạn lên lịch trình một công việc chạy trong khoảng thời gian nhất định ở chế độ nền, và để xem những thông tin hữu ích về các công việc đã lên lịch cũng như xem nó hoàn thành chưa. Ví dụ nopCommerce gửi những email định kỳ. Những nhiệm vụ này chạy ở một luồng riêng biệt đến từ ASP.NET thread pool.

Để lên lịch một công việc:

schedule task nopcommerce

 1. Mở menu SystemSchedule Tasks
 2. Nhấn Edit một công việc muốn thay đổi:
  • Chọn Enabled để kích hoạt công việc đó
  • Stop on Error: dừng công việc khi gặp lỗi
  • Nhấn Update để lưu sửa đổi của bạn
 3. Nếu muốn, nhấn Run Now để chạy ngay công việc ngay lập tức.

lịch công việc nopcommerce

Thông tin hệ thống#

Để xem thông tin hệ thống của cửa hàng và server, mở menu System, chọn System Information

hệ thống nopcommerce

Xóa các tập tin export cũ#

Mở menu SystemMaintenance, nhấn nút Delete ở mục Deleting old exported files, tất cả các tập tin export cũ như PDF, Excel.. sẽ được xóa và loại bỏ khỏi database. Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc bạn muốn thực hiện.

xóa cache nopcommerce

Xóa các giỏ hàng bị hủy#

Mở menu SystemMaintenance, nhấn nút Delete ở mục Deleting abandoned shopping carts để xóa các giỏ hàng bị hủy và danh sách yêu thích (wishlist), chọn xóa đến ngày nào bạn muốn thực hiện

cache nopcommerce

Xóa khách vô danh#

Để xóa các khách truy cập vô danh, truy cập SystemMaintenance. Nhấn nút Delete ở mục Deleting guest customers, chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc muốn thực hiện

xóa cache nopcommerce

Note

Chỉ khách vô danh (chưa đăng ký) không đặt hàng, đăng đánh giá sản phẩm hoặc bình luận trên trang mới được xóa.

Cảnh báo#

Xem các cảnh báo hiện tồn tại trên hệ thống cửa hàng. Truy cập menu SystemWarnings

xem lỗi nopcommerce

Log (nhật ký)#

Báo cáo nhật ký hệ thống hiển thị danh sách tất cả các lỗi được tạo trong hệ thống. Thông tin bao gồm kiểu nhật ký, ngày tháng, mô tả. Nhấn View để xem chi tiết lỗi. Nhấn Delete để xóa nhật ký khỏi hệ thống.

Để xem thông tin nhật ký hệ thống, truy cập SystemLog

nhật ký log nopcommerce

Ngoài ra có thể tìm log qua các thông tin như: khoảng thời gian tạo, nội dung, kiểu nhật ký. Kiểu nhật ký gồm:

 • All: Tất cả
 • Debug: Gỡ lỗi
 • Information: Thông tin
 • Warning: Cảnh báo
 • Error: Lỗi
 • Fatal: Lỗi nặng

error nopcommerce

Mẫu layout (template)#

1. Mẫu layout danh mục:

2. Mẫu layout nhà sản xuất:

3. Mẫu layout sản phẩm:

4. Mẫu layout chủ đề:

^